مستند شبکه افق از حیات طیبه

«تعامل مدرسه و خانواده» در یازدهمین قسمت «نهالی برای فردا»

پخش از شبکه افق: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ ساعت ۲۰ و تکرار در پنجشنبه ساعت‌های ۱ و ۷:۳۰ و ۱۱:۳۰

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، مجموعه مستند «نهالی برای فردا» مروری کلی و گذرا به مشکلات و چالش های نظام آموزشی کشور دارد؛ در هر قسمت از این مجموعه، طی گفت وگو با کارشناسان آموزشی، به نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ایران پرداخته می شود.

در یازدهمین قسمت این مجموعه، به مسئله تعامل مدرسه و خانواده اشاره می شود. والدین و مربیان مدارس، دو قشری هستند که بیشترین تاثیرگذاری را بر آینده سازان این مرز و بوم دارند و از این جهت تعامل و همکاری میان آنها اهمیت زیادی دارد.

این مستند را بصورت کامل می‌توانید از  آرشیو شبکه افق نیز ملاحظه بفرمایید: مشاهده فیلم

Views: 620