فرم ثبت‌نام دوره‌های تخصصی تربیت معلم اسلامی

مشخصات دوره‌ها:

کد دوره            عنوان دوره                                                            وضعیت دوره                                  آغاز و پایان دوره                                                           هزینه (هزار تومان)

۹۶۰۳: دوره کارگاه آموزشی پرده‌خوانی چندرسانه‌ای(خواهران)              درحال ثبت‌نام     ۹ مرداد و ۱۴ الی ۱۸ مرداد ۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ روزهای زوج هفته    آزاد:۲۰ – بزرگوارانی‌که در دوره مبانی شرکت داشته‌اند: ۱۵

 

۹۶۰۲: دوره مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و مهارت‌های کاربردی (برادران)   درحال ثبت‌نام    پس از رسیدن به حد نصاب از ساعت ۱۶ الی ۲۰ روزهای فرد هفته           آزاد:۲۵۰-درحال کار معلم، مربی،فرهنگی:۱۰۰-دانشجو و طلبه ۷۵-….

 

۹۶۰۱: دوره مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و مهارت‌های کاربردی(خواهران)   در حال برگزاری   ۱۷تیر۹۶ الی ۱۱ مرداد ۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ روزهای زوج هفته        آزاد:۲۵۰-درحال کار معلم، مربی،فرهنگی:۱۰۰-دانشجو و طلبه ۷۵-….

 

[iphorm id=”9″ name=”فرم ثبت‌نام دوره‌های تخصصی تربیت معلم اسلامی”]

Views: 510